BLV en Informatieavond: dit is er besproken

17 juli 2019


Op maandag 15 juli gaf de Bijzondere Ledenvergadering (BLV) unaniem groen licht aan de sloop van het voormalige clubhuis. Aansluitend was er een informatiebijeenkomst over baanonderhoud, duurzaamheid, parkinrichting en padel.

Sloop oude clubhuis

De voornaamste reden voor sloop is de onveilige situatie. Het gebouw is niet brandveilig en voldoet niet meer aan de huidige normen voor bewoning. Aan renovatie hangt een fors prijskaartje. De sloop vindt plaats in de week van 8 september, tenzij er vleermuizen zitten. In dat geval vragen we ontheffing en komen er vleermuiskasten. Afhankelijk van de ontheffing begint de sloop vóór 1 november 2019 of na april 2020 in verband met de winterslaap van de vleermuizen. 

Nieuwe groundsman

Op 8 april is het contract met Sas ontbonden en het baanonderhoud overgedragen aan Tennis Totaal. Op 1 juli begon Stefan Goedhart als toekomstige groundsman. Hij start met groenvoorziening en zal na zijn opleiding als groundsman het werk van Tennis Totaal geleidelijk aan overnemen. Tennis Totaal springt dan alleen nog bij op grote klussen. 

Baanonderhoud en opslag

Tijdens de vorige BLV is besloten dat er nog een baanvak onder afschot komt te liggen. Volgend jaar worden in ieder geval nog uitgaven verwacht voor onder meer de opslag van materialen voor de groundsman, de opslag van de blaashal, het renoveren van de resterende baanvakken en de aanpak van de mini-baan.

Herinrichting park en duurzaamheid

De commissie Duurzaamheid zit niet stil. In september krijgt het clubhuis zonnepanelen. Op het clubhuis is daarnaast een energiescan losgelaten, zodat we weten wat we nog kunnen verbeteren. Ook de werkgroep Strategie herinrichting park is druk bezig. Profit mag onder voorwaarden een plan voor permanente nieuwbouw realiseren achter baan 5/6. De besluitvorming verloopt via de ALV/BLV. De plaats van het voormalige clubhuis biedt mogelijk ruimte voor padelbanen.

Padel bij SHOT?

We onderzoeken of we padel kunnen realiseren op ons park. Daarom zijn er padel-clinics geweest en is er een enquête gehouden. Van de 137 seniorleden die de padel-enquête hebben ingevuld, is 80% voor en 15% tegen.

Inmiddels is ook de voorinschrijving gestart. Deze is bedoeld als basis voor het financiële plan. Tot nu toe hebben 60 mensen zich ingeschreven, waaronder 12 niet-leden. De jeugd haakt nog te weinig aan, terwijl een van de redenen om padel te realiseren juist het extra aanbod is voor jeugd.

Er zijn gegronde redenen voor én tegen padel. Waar voor- en tegenstanders elkaar vinden, is dat er geen algehele verhoging van de contributie komt, dat het niet ten koste gaat van de tennisbanen en dat het groene karakter van het tennispark behouden blijft. De commissie Padel werkt een businessplan uit. Op de BLV in september 2019 kun je een definitief 'ja' of 'nee' laten horen. 

Meer weten?

De notulen van de BLV zijn binnenkort te vinden op het besloten gedeelte van onze website. 

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 691 3178

Zeister Tennisclub Shot

Verlengde Slotlaan 117
3707 CE Zeist