Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA)

De overheid heeft het alcoholbeleid in Nederland verder aangescherpt. Verantwoorde alcoholconsumptie staat daarin centraal. Lokale overheden zijn belast met de naleving van dit beleid. Ook de KNLTB heeft clubs opgeroepen om de gang van zaken in sportkantines verder aan te scherpen. Op basis hiervan en naar aanleiding van nieuwe aanwijzingen van de gemeente Zeist hebben we ook op Shot enkele zaken aangescherpt.

Zo moet ieder lid dat bardiensten draait, een zogenaamt IVA-certificaat (Instructie Verantwoord Alcoholschenken) hebben. Bij controle moet je dit certificaat kunnen tonen. Zo niet, dan kan een boete volgen.

Om dit te voorkomen, vraagt de barcommissie aan alle leden ouder dan 16 jaar, het IVA-certificaat te behalen. Dit kan eenvoudig via een korte online training op de site van NOC*NSF. 

De training sluit je af met een korte test om een IVA-certificaat op naam te behalen. Als e-mailadres vul je [email protected] in  en bij naam barverantwoordelijke kan je “Shot Barcommissie” invullen.

Na het behalen van de test ontvang je automatisch het certificaat. Ook de barverantwoordelijke krijgt het certificaat gemaild. In het clubhuis ligt een map met alle certificaten. Bij een eventuele controle kan je naar deze map verwijzen.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op via [email protected].