Reglement en betalingsvoorwaarden tennistraining

 1. Het volgen van de trainingen gebeurt op eigen risico. ZTC Shot en de trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures, en eventueel daaruit voortvloeiende schade veroorzaakt tijdens de tennistraining van speler of speelster, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.
 2. De tenniscursus bestaat uit een cyclus van 28 lessen. Een regulier lesuur is 50 minuten, een half lesuur is 25 minuten.
 3. De trainingen kunnen zowel op gravel, als op canada tenn en mogelijk in de blaashal worden gegeven.  
 4. In verband met beschikbaarheid van banen en trainers zal er niet altijd rekening gehouden kunnen worden met éénieders voorkeur.
 5. Mededelingen over trainingen zijn te vinden via de website/nieuwsbrief van ZTC Shot. 
 6. Als een training niet door kan gaan door ziekte of verhindering van de trainer zal er, indien mogelijk, voor een vervangende trainer worden gezorgd. Wanneer er geen vervanging mogelijk is, zal de training worden ingehaald. Indien dit niet mogelijk is zal een passende regeling worden getroffen. 
 7. Voor de senioren geldt: de eerste en derde tennisles waarbij als gevolg van onwerkbaar weer (regen, sneeuw, storm) niet op de baan les kan worden gegeven zijn voor rekening van de leerling. Wanneer de inhaalles niet kan doorgaan als gevolg van onwerkbaar weer, zal deze niet nogmaals worden ingehaald. Er worden 26 trainingen gegarandeerd gegeven.
 8. Er wordt geen lesgeld terugbetaald bij ziekte of verhindering van een leerling en de training wordt niet ingehaald. In overleg met de trainer kan er eventueel voor een vervanger worden gezorgd.
 9. Er wordt geen lesgeld terugbetaald als er door overmacht, zoals overheidsbeleid, geen training gegeven kan worden. Indien mogelijk zal een passende regeling getroffen worden.
 10. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald.
 11. De trainers beoordelen, indien nodig in overleg met de groundsman/beheerder, of de banen bespeelbaar zijn.
 12. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in gelijkgestemde “homogene” groepen te trainen.
 13. Bij twijfel over doorgaan van de lessen dient de leerling zelf contact op te nemen met de eigen trainer of het clubhuis. De verantwoordelijkheid hierover ligt dus bij de leerling.
 14. ZTC Shot behoudt zich het recht voor om trainingsgroepen bij de junioren vast te stellen, variërend van 6 tot 10 personen, zonder overleg vooraf. Bij de senioren zullen de groepen uit 4 leerlingen bestaan. Wordt de groep kleiner dan 6, respectievelijk 4 personen, dan zal er vooraf overleg plaatsvinden. De kosten zullen evenredig naar tijd en groepsgrootte worden berekend.
 15. U ontvangt van de trainer van wie u, of uw zoon/dochter training heeft een factuur. U heeft de mogelijkheid in 2 termijnen betalen. U dient bij de opgave voor de training aan te geven of u hiervan gebruik wilt maken. Facturen worden via email verstuurd en dienen binnen 8 dagen te worden voldaan.
 16. Bij wanbetaling heeft de vereniging het recht de speler of speelster tijdelijk uit te sluiten van de training totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. De betalingsverplichting blijft, ondanks de opschorting van de trainingen, onverminderd van kracht over het gehele overeengekomen lesgeld van de leerling.
 17. Tennislessen worden gegeven volgens het lesdataschema. Eventuele veranderingen hierin zullen tijdig worden gecommuniceerd aan de cursisten.
 18. Er kan alleen les gegeven worden aan leden van de vereniging (ZTC Shot) tenzij expliciet vooraf anders overeengekomen.
 19. Tennislessen voor leden van ZTC Shot worden verzorgd door daarvoor aangewezen trainers. Meer informatie over deze trainers kunt u vinden op de website.
 20. Prijswijzigingen voorbehouden.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 691 3178

Zeister Tennisclub Shot

Verlengde Slotlaan 117
3707 CE Zeist