TopShot

Deel 2

Zoals in de vorige nieuwsbrief beschreven willen we de leden meenemen in onze plannen voor beter tennis op Shot onder de naam TopShot. In deel 1 hebben we de achtergrond en ambities beschreven en in dit deel 2 willen we nader ingaan op de concrete plannen voor twee competitieteams die komend voorjaar voor Shot in de eerste klasse uitkomen. Alle TopShot berichten zijn hier te vinden.

Achtergrond

Zoals eerder beschreven, is Shot een samenwerking aangegaan met een externe trainer Adil El Bakkal die diverse topspelers en talenten uit de regio traint. Ook een aantal huidige Shot leden hebben daar aan deel genomen en zijn erg enthousiast. Adil richt zich vooral op jonge en gemotiveerde spelers met ambitie. Deze spelers komen van diverse clubs uit midden Nederland en willen graag samen trainen en competitie spelen. Dit kan niet altijd op hun eigen vereniging omdat deze vaak onvoldoende goede spelers hebben. Net als Shot nu…

Hierdoor is het plan ontstaan om deze spelers niet alleen op Shot te laten trainen, maar ook bij de competitie en toekomst van Shot te betrekken. In overleg met Adil en de Technische Commissie is met een aantal spelers gesproken om twee gemengde teams te formeren die zullen uitkomen in de 1e klasse.

Eerste klasse teams

De eerste klasse is na de eredivisie en hoofdklasse het hoogste niveau. Qua niveau sluit dit goed aan bij de ambities van Shot omdat het spelers zijn met een rating van 2 tot 3.  We kiezen bewust voor gemengde teams met in ieder team 3 heren en 3 dames. Omdat Adil zich vooral richt op jongere spelers, sluit de leeftijd (15-23) ook aan bij onze focus op de jeugd.  Qua niveau en leeftijd maakt dit de aansluiting voor de “eigen” jeugd van Shot mogelijk. Dit is een belangrijke voorwaarde. Daarbij past dit niveau ook prima binnen ons Shot Open/NRT toernooi in de zomer.

Binding met Shot

Deze spelers willen graag voor Shot uitkomen als Shot training en competitie faciliteert. Het is de bedoeling dat de kosten daarvan volledig gedekt gaan worden door sponsorinkomsten. Hier wordt hard aan gewerkt door de Sponsorcommissie. Shot verwacht van deze spelers dat zij zich ook actief inzetten op en voor Shot. Dit kan door clinics, deelnemen toernooien (en organisatie), begeleiden en trainen met jeugdteams, sponsoractiviteiten etc.

Tot zover deel 2.

Als je interesse hebt, kom gerust eens kijken naar de trainingen  in de blaashal op zaterdagen tussen 13.00 en 16.00. Meer info kan je opvragen via Peter Jan de Koning -  [email protected] 

Deel 1

De komende wintermaanden gaan we jullie meenemen in de ambities om het tennis op Shot naar een hoger niveau te tillen.  Dit gaan we doen door een serie nieuwsbrieven onder de titel TopShot. Er is na de zomer een Technische Commissie Tennis opgezet met Stefan Goedhart, Jeroen Houben en Peter-Jan de Koning die samen met het bestuur deze ambities verder vorm gaat geven.  

Wij vinden het heel belangrijk om de leden meer te nemen in onze ambities en plannen via heldere communicatie. Dit is het deel 1 van een serie nieuwsbrieven waarin we beginnen met de achtergrond en ambities. Het eerste initiatief is overigens al gestart en is hier terug te lezen. Dit betreft een samenwerking met een externe trainer Adil El Bakkal die al diverse topspelers en talenten uit de regio op zaterdag in de blaashal van Shot traint. Iedereen is welkom op eens te komen kijken tussen 13.00 en 16.00 uur.

Tennis op Shot

Shot is een grote en bloeiende vereniging met een roemrucht verleden en een sterke naam. We hebben uitstekende faciliteiten op een prachtig park, veel goede trainers, en een grote groep enthousiaste spelers. Daarnaast organiseert Shot naast diverse interne toernooien ieder jaar het Open Jeugdtoernooi en Shot Open/NRT dat veel talenten en topspelers uit de regio en daarbuiten trekt. Shot staat bekend om onze jeugdopleiding en we hebben nu een grote groep jeugdleden waaronder diverse talenten. Zo heeft het jongensteam t/m 14 vorig jaar heel verdienstelijk in de Hoofdklasse gepeeld. Dat is goed nieuws en biedt perspectief.  

We constateren echter ook dat het niveau aan de bovenkant stagneert. Shot is sterk in de breedte, maar heeft weinig spelers die doorstromen en in de hogere klassen uitkomen. Dit is geen doel op zich, maar biedt wel aansluiting en perspectief voor ambitieuze spelers. Ook zien we al jaren dat veel jeugdspelers (>12 jaar) afhaken en dat talenten naar andere verenigingen/trainers gaan. Dit betekent een verlies van geïnvesteerd kapitaal en van spelers die we in de toekomst hard nodig hebben. Soms is dat onvermijdelijk, maar wat als wij op ons eigen prachtige park ook goede spelers, trainingen, en competitie aanbieden?  

Ambities

Voor iedere vereniging is de jeugd de toekomst en is investeren nodig. Onze ambities zijn gericht op het motiveren en stimuleren van beter tennis voor de jeugd op Shot. Dit willen we bereiken door de jeugd op alle leeftijden en niveaus goede trainingen, passende competitie en voldoende uitdaging te bieden om zich te kunnen blijven ontwikkelen.  

Voor de ontwikkeling van de jeugd is ondertussen een beleidsplan opgesteld onder leiding van Hubert Sasker (voorzitter jeugd TC Tennis). Het is alleen mogelijk ambitieuze spelers te behouden als zij uitgedaagd worden door nog betere spelers en een doel hebben om naar toe te groeien.  Deze mogelijkheid ontbreekt momenteel op Shot. Om dit te doorbreken is er hard gewerkt aan een initiatief om samen met Adil een groep jonge en talentvolle spelers op Shot te laten trainen en hier komend seizoen twee  teams in de eerste klasse van te maken (spelniveau 3-4).  Dit zal in latere nieuwsbrieven worden toegelicht.  

Vervolg

Tot zover deel 1 van onze serie TopShot met over twee weken deel 2.  

Onderwerpen die nog aan bod komen zijn:  

  • Nut en noodzaak van 1e klasse team(s)
  • Binding tussen teams en rest van Shot   
  • Kosten,  financiering en sponsoring 
  • Introductie van spelers en trainer

Kom in de tussentijd gewoon eens kijken in de blaashal op zaterdagmiddag en stuur vragen of suggesties naar [email protected].

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 691 3178

Zeister Tennis & Padel Club Shot

Verlengde Slotlaan 117
3707 CE Zeist

KVK-nummer

40476052