Fairplay & Gedragsregels

Ongewenst of niet integer gedrag past niet binnen de tennis- en padelsport. De KNLTB heeft daarom integriteit in alle geledingen van de tennis- en padelsport hoog in het vaandel staan. Iedereen - van pure recreant tot topspeler, coach, trainer, scheidsrechter, supporter, ouder of bestuurder/vrijwilliger - behoort zich integer te gedragen. 

Gedragscode Fair Play

Om een gemeenschappelijk kader voor integriteit te scheppen, biedt de KNLTB al sinds 2015 handvatten aan: de Algemene Gedragscode ‘Fair Play’ en gedragscodes voor specifieke doelgroepen. De Algemene Gedragscode is van toepassing op alle KNLTB leden, maar in beginsel ook op niet-KNLTB leden die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de tennis- en padelsport. 

Meer informatie over Fair Play is hier te vinden. De Algemene Gedragscode ‘Fair Play’ is hier te downloaden. 

Beleid veilig sportklimaat

Veiligheid en respect zijn belangrijke kernwaarden van Shot. Als vereniging werken we aan een omgeving waarin iedereen zich welkom, gerespecteerd en veilig voelt. Om deze ambitie te realiseren, hanteren we een set van richtlijnen en principes die we beschouwen als essentiële pijlers voor een veilig sportklimaat.

Onze richtlijnen omvatten de volgende vijf pijlers.

 1. Vereniging brede gedragscode: we hebben aanvullend op de algemene gedragscode van de KNLTB en de Fairplay regels, een gedragscode opgesteld die van toepassing is op al onze leden en gasten. Deze code dient als leidraad voor gewenst gedrag en helpt ons om een respectvolle en plezierige omgeving te waarborgen.
 2. Vertrouwenscontactpersoon: om de veiligheid en het welzijn van onze leden te waarborgen, hebben we twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Deze persoon staat klaar om te luisteren, te adviseren en indien nodig actie te ondernemen in geval van zorgen of incidenten met betrekking tot sociale veiligheid.
 3. Verklaring omtrent gedrag: we hechten veel waarde aan het beschermen van onze leden. Daarom vereisen we van trainers, medewerkers en onze vrijwilligers die actief zijn in één van onze commissies en direct met leden te maken hebben, een verklaring omtrent gedrag (VOG) als een extra stap om ervoor te zorgen dat onze vereniging een veilige plek blijft voor iedereen. De VOG verklaring is een check of er zich in het verleden incidenten hebben voorgedaan die wij zelf niet wensen.
 4. Vakkundig geschoolde trainers: onze trainers zijn niet alleen deskundig in hun vakgebied, maar ook opgeleid om een veilige en inclusieve leeromgeving te creëren. Ze spelen een cruciale rol in het bevorderen van respect, Fair Play en persoonlijke ontwikkeling binnen onze vereniging.
 5. Tuchtcommissie: een tuchtcommissie is verantwoordelijk voor het behandelen van eventuele overtredingen van de gedragsregels en het nemen van passende maatregelen indien nodig. Daarvoor zullen we een tuchtreglement opstellen. Door de rol van de tuchtcommissie op te nemen in ons beleid (en aan te stellen), laten we zien dat we serieus omgaan met het handhaven van de gedragsregels en het waarborgen van een respectvolle en veilige omgeving voor al onze leden en betrokkenen.
Gedragsregels

De Shot-specifieke gedragsregels zijn van toepassing op en rondom onze tennis- en padelbanen, evenals in ons clubhuis. Ze omvatten o.a. het tonen van respect voor medespelers en tegenstanders, het naleven van de regels van het spel, en het respectvol omgaan met onze faciliteiten, medewerkers, trainers en vrijwilligers.

Het naleven van deze gedragsregels is niet alleen een verantwoordelijkheid, maar ook een collectieve inspanning van al onze leden. Door samen te werken en elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag, dragen we bij aan een positieve en veilige sportomgeving voor iedereen bij Shot.

Bij overtreding van deze regels zullen passende maatregelen worden genomen door de Competitieleider, Tuchtcommissie of het Bestuur.

Algemeen

 • Wees op de hoogte van de algemene gedragscode van de KNLTB.
 • Handel volgens de regels van Fair Play.
 • Respecteer een ieders achtergrond en overtuigingen.
 • Toon respect voor alle betrokkenen op en rond de baan.
 • Respecteer de omgeving en houd het clubhuis netjes.
 • Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag.
 • Wees verantwoordelijk voor je eigen spullen.
 • Waardeer en ondersteun onze medewerkers, vrijwilligers en trainers.
 • Ons park is rookvrij, op weg naar een gezondere generatie.
 • Fietsen op het park is niet toegestaan.
 • Zorg dat honden aangelijnd zijn.

Wedstrijden

 • Schud voor en na de wedstrijd de hand van je tegenstander(s) of wens elkaar veel plezier.
 • Geniet van het spel en streef naar persoonlijke groei.
 • Geef een compliment bij goed spel, ook aan je tegenstander.
 • Respecteer de regels van het tennis- en padelspel en tel hardop.
 • Vertrouw elkaar bij beslissingen over ballen aan elke kant.
 • Respecteer de beslissingen van de scheidsrechters bij de KNLTB-competities.
 • Bij onenigheid over een beslissing, raadpleeg de Competitieleider (CL) voor bemiddeling.
 • Houd je aan de vastgestelde inspeeltijden en rustpauzes tussen sets.
 • Laat ouders, publiek en trainers zich niet met wedstrijden bemoeien en respecteer de regels van de competitie.
 • Onsportief gedrag, zoals vloeken, schelden, of onsportieve acties op de baan, wordt niet getolereerd.

Banen

 • Betreed de banen alleen met schoenen met een geschikt profiel en veeg deze schoon voordat je de baan op gaat.
 • Speel niet tijdens opdooi om schade aan de banen te voorkomen.
 • Bij regenval of plassen op de baan zijn de gravel tennisbanen niet bespeelbaar.
 • Sponzen en vegen van natte gravel banen is niet toegestaan.
 • Tijdens competitie en evenementen tussen de partijen sproeien indien de tennisbaan te droog wordt.
 • Hang sleepnetten netjes terug na gebruik.
 • Sleep van hek tot hek om het gravel of zand weer vanuit achter de baan op te laten komen (van buiten naar binnen vegen).
 • Laat geen rommel achter op de banen en veeg de baan na elke partij.
 • Op de padelbaan, vermijd spelen met horloges en zware hand- en polssieraden om ruitbeschadiging te voorkomen.
 • Voor een langere levensduur van het net, vermijd het overstappen of ophangen van voorwerpen op het net.
 • Indien nodig, schakel de baanverlichting zelf in bij afnemend daglicht.
 • Behandel de banen met zorg en laat geen afval achter.
 • Gebruik je racket alleen waarvoor het bedoeld is en laat het niet vallen of gooi er niet mee.

Bar

 • Respecteer de horecamedewerkers en volg hun instructies op.
 • Eigen alcoholhoudende dranken zijn niet toegestaan in het clubhuis of op het terrein.
 • Geen alcohol onder de 18 jaar, legitimatie kan gevraagd worden tot 25 jaar.
 • Alcohol wordt geweigerd als er risico is op deelname aan het verkeer met te veel alcohol.
 • Alleen medewerkers of leden die de bardienst draaien mogen achter de bar staan.
 • Gedraag je verantwoordelijk en houd je aan de geldende sluitingstijden van het clubhuis.
Melden van een misdraging

Wil jij een (vermoedelijke) misdraging melden? Lees hier hoe je dit kan doen. Je kan de melding ook anoniem doen.

Wil je liever een melding via onze Vertrouwenspersonen op Shot doen? Lees dan hier verder.