Blaashal

Plannen Blaashal
In de winter ligt ons park leeg. Leden van Shot die willen tennissen in de wintermaanden, moeten ofwel zich heel dik aankleden en wachten op een zonnige decemberdag, of moeten uitwijken naar Doorn of Driebergen om daar in de hal te spelen. Om aan het begin van het voorjaar weer compleet om te moeten schakelen naar het tragere gravel buiten. Om nog maar te zwijgen van de vele auto- en fietskilometers die extra moeten worden afgelegd om vanuit Zeist 's winters toch te kunnen tennissen.
 
Dit zat het bestuur al langere tijd niet lekker. Daar moest wat aan te doen zijn. Enter het idee van de blaashal.
 
Op 19 april heeft het bestuur de plannen voor een blaashal over banen 3 en 4 toegelicht aan een aantal leden. André Loogman heeft laten zien hoe de hal eruit zal zien en wat de status is van onze plannen. We hebben uitgelegd dat we een nieuwe stichting oprichten, die verantwoordelijk wordt voor de aanschaf, financiering en exploitatie van de blaashal. De financiering wordt gezocht onder de leden, die daarvoor een rentevergoeding van 4% ontvangen. Vereniging Shot loopt geen financieel risico, eventuele positieve exploitatieresultaten komen aan het eind van de gebruiksperiode ten gunste van de vereniging.
 
Exploitatie
We hebben toegelicht hoe de exploitatie eruit ziet en dat de exploitatiekosten van de blaashal naar verwachting kunnen worden gedekt uit de opbrengsten van de verhuur in de winterperiode. Dit zal vooral gaan om verhuur voor trainingen aan de eigen leden. Daarnaast is verhuur mogelijk aan leden, aan Shot voor activiteiten en als er ruimte is ook aan niet-leden.
 
Veel vragen beantwoord
Hoewel een beperkt aantal leden aanwezig was, was de bijeenkomst zeer geanimeerd. Vragen gingen uiteraard over de financiën van de blaashal, maar ook over de verlichting (voldoet deze aan de KNLTB-normen), het geluidniveau van de luchtinstallatie, het opzetten en neerhalen van de blaashal en het onderhoud van de gravelbanen in de blaashal. Het bestuur heeft voorlopig geconcludeerd dat we verder kunnen met de plannen. Ook de vragen van de ingestelde adviescommissie zijn beantwoord.
 
Buitengewone Ledenvergadering (BLV)
Op 15 mei vanaf 21.00 uur zal het plan in een Buitengewone Ledenvergadering aan de leden worden voorgelegd. In deze BLV zal het bestuur goedkeuring vragen voor de oprichting van een stichting voor de aanschaf en exploitatie van de blaashal en voor de verhuur van baan 3 en 4 aan deze stichting gedurende de winterperiode. Tijdens de BLV is er geen gelegenheid om uitgebreid op vragen in te gaan.
 
Vragenuur
Voorafgaand aan de BLV van 15 mei zal het bestuur van 20.00 tot 21.00 uur vragen beantwoorden van leden die niet op 19 april aanwezig konden zijn. 
 
Financiering
In de tussentijd werken we verder aan de plannen. Leden met interesse voor de financiering van de blaashal kunnen zich melden via [email protected].
 
Agenda
De agenda voor de BLV vind je hier.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

030 691 31 78

Tennisclub Shot

Verlengde Slotlaan 117
3707 CE Zeist
Nederland