Club van 100

De Club van 100 bestaat sinds 2010 en is voor leden en fans (niet-leden) van tennisvereniging Z.T.C. Shot die onze vereniging een warm hart toedragen en op deze manier daaraan uiting kunnen geven. De Club van 100 investeert in extra faciliteiten voor jong en oud, in en om het clubhuis en die het vertoeven op Shot voor iedereen zichtbaar beter maken. Voorbeelden uit de afgelopen jaren:

 • Kinderspeelhoek clubhuis
 • Mobiele Tri-tennis muurtjes
 • Tweezijdig bespeelbare oefenmuur
 • Spelersbankjes banen
 • Scoreborden banen
 • Prullenbakken park
 • Verbouwing clubhuis
 • Televisie
 • Bloembakken op het terras

De bijdrage aan de Club van 100 bedraagt jaarlijks €100,- per lid of fan en wordt via een automatische incasso geïncasseerd. Voor bedrijven is dat € 250,- per jaar en gefactureerd aan zakelijke leden. Leden van de Club van 100 worden vermeld op het “Club van 100-bord” in het clubhuis.

Vind je € 100 te weinig en wil je graag een silver, gold of diamond member worden, dan kan je dit natuurlijk altijd aangeven.

Silver - extra € 50,00
Gold - extra € 100,00
Diamond - extra € 200,00

Formele status

De Club van 100 is een initiatief van de Sponsorcommissie van Z.T.C. Shot en wordt sinds 2021 bestuurd door Norbert Jansen en Ric van Tol (voorzitter sponsorcommissie).

Hiermee wordt voldaan aan het oorspronkelijke criterium dat in het bestuur van de Club van 100 minstens één lid van de Sponsorcommissie is opgenomen. Gegeven dat in de Sponsorcommissie ook een bestuurslid van Z.T.C. Shot zitting neemt, worden zodoende relevante gremia in afdoende mate geïnvolveerd en/of geïnformeerd.

Ledenadministratie

Leden dienen middels een getekend toestemmingsformulier éénmalig hun lidmaatschap te bekrachtigen en dit formulier in te leveren bij het bestuur van de Club van 100. Deelname is voor een kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk of per email, uiterlijk per 1 november.

De ledenadministratie en de jaarlijkse incasso van de bijdrage à € 100,- wordt verzorgd door Annet Abeen die daartoe een eigen bankrekening van de Club van 100 beheert.

Bestedingen

Leden van de Club van 100 kunnen suggesties doen voor een bestedingsdoel en worden in de gelegenheid gesteld in te stemmen met de aanwending van gelden. Bestedingsdoelen worden ieder jaar opnieuw door het bestuur van de Club van 100 geselecteerd en ter goedkeuring voorgelegd aan de Sponsorcommissie.

Ter uitbetaling worden bijbehorende facturen, geaccordeerd door minstens één van de bestuursleden van de Club van 100, aangeleverd aan de Penningmeester van Shot.

Belastingvoordeel

De Club van 100 faciliteert schenken aan Shot met belastingvoordeel op basis van een zogenaamde periodieke schenking. Het gaat bij een periodieke schenking om een schenking van een vast bedrag voor minimaal 5 jaar. Deze leg je vast in een schenkingsovereenkomst en je geeft een betalingsvolmacht af:

 1. Betalingsvolmacht Periodieke Gift Cv100
 2. Overeenkomst Periodieke Gift Cv100

Vul de formulieren in volgens de bijgeleverde toelichting en stuur deze rechtsgeldig ondertekend naar:

M. (Marjon) Copier
penningmeester Zeister Tennisvereniging “Shot”
Verlengde Slotlaan 117
3707 CE Zeist

Of stuur een scankopie naar [email protected]

Omdat je een deel van je gift aan Shot terugkrijgt van de Belastingdienst, kun je meer geld overhouden van je jaarlijkse schenking, of ervoor kiezen om een groter bedrag te schenken zonder dat het je meer kost.

Een toelichting op de mogelijkheden om meer of minder dan €100,- per jaar te schenken met belastingvoordeel, als ook de benodigde formulieren daarvoor tref je hier aan.

Lid worden van de Club van 100

Draag je SHOT ook een warm hart toe en wil je lid worden van de Club van 100? Meld je dan via [email protected] met vermelding van je naam, e-mailadres, mobiele nummer, IBAN-nummer en voor welk keuze pakket je lid wil worden (zakelijk/particulier en/of silver/gold/diamond.

SHOT-Club-van100.pdf
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 691 3178

Zeister Tennis & Padel Club Shot

Verlengde Slotlaan 117
3707 CE Zeist

KVK-nummer

40476052