Vacatures

Shot is een vereniging die is gebouwd op vrijwillige inzet van enthousiaste, ambitieuze tennissers. We kunnen altijd hulp gebruiken, maar we zoeken vaak ook mensen voor specifieke functies. Hieronder vind je de omschrijving van de volgende vacatures:

 • Voorzitter Technische Commissie Tennis (bestuur)
 • Voorzitter Technische Commissie Padel (bestuur)
 • Vrijwilliger Coördinator
 • Barcommissie
 • Competitieleiders tennis en padel
 • Communicatiecommissie

Voorzitter TC Padel (bestuur)

Lid bestuur en verantwoordelijk voor het padelbeleid.  

Hoofdtaak

 • Vertegenwoordigt Padel binnen het verenigingsbestuur  
 • Coördineert het algeheel padeltechnisch beleid, leidt de Padelcommissie, zit vergaderingen voor en coördineert de taakverdeling binnen de commissie  
 • Zorgt voor goede communicatie tussen het bestuur en de padelcommissie, doet verslag van vergaderingen van de padelcommissie aan het bestuur, geeft wensen/problemen vanuit de padelcommissie aan richting bestuur en koppelt dit terug aan de  padelcommissie
 • Overlegt de behoefte aan trainer(s) met het bestuur
 • Onderhoudt het vakinhoudelijke contact met de trainer(s), voert bijvoorbeeld functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken in nauw overleg met de voorzitter
 • Stimuleert de trainer(s) om applicatiecursussen te volgen  
 • Coördineert de organisatie van padelactiviteiten, competities en opentoernooien van de verschillende commissies.

Kerncompetenties

 • Communicatiefvaardig  
 • Ervaring en deskundigheid betreffende padeltechnische zaken
 • Beleidsmatig en planmatig denken en werken
 • Werken in teamverband
 • Coördineren
 • Delegeren

Tijdsbesteding

De verwachte tijdsbesteding is circa 1 dag per week. Padel op Shot is sterk in ontwikkeling, dat vraagt tijd van de TC Padel. Er zijn meerdere goed bemensde commissies die competities en andere activiteiten organiseren.  

Voorzitter technische commissie Tennis (bestuur)

Wij zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter die zijn/haar weg kent in de tenniswereld en affiniteit heeft met de doelgroep. Hij/zij werkt graag in teamverband, kan goed delegeren en is communicatief vaardig. Een goede samenwerking met de voorzitter TC padel is een must om integratie van beide sporten te waarborgen.

Kerntaken:

 • Verantwoordelijk voor het tennis technische beleid.
 • Vertegenwoordigd de TC tennis binnen het verenigingsbestuur
 • Zit samen met TC voorzitter Padel vergaderingen TC voor
 • Is eindverantwoordelijk voor het jeugdbeleid
 • Staat in nauw contact met voorzitter activiteitencommissie.
 • Bewaakt het budget
 • Overlegt de behoefte aan trainer(s) met het bestuur
 • Onderhoudt het vakinhoudelijke contact met de trainer(s)
 • Geeft wensen/problemen vanuit de TC aan richting bestuur en koppelt dit terug
 • Doet verslag van TC vergaderingen naar bestuur
 • Zorgt voor goede communicatie tussen het bestuur en de TC.

Kerncompetenties

 • Communicatiefvaardig  
 • Ervaring en deskundigheid betreffende tennistechnische zaken
 • Beleidsmatig en planmatig denken en werken
 • Werken in teamverband
 • Coördineren
 • Delegeren

Tijdsbesteding

De verwachte tijdsbesteding is circa 1 dag per week. Er zijn meerdere goed bemensde commissies die competities en andere activiteiten organiseren.  

Vrijwilligers coördinatoren (2)

Met een verdubbeling van het aantal leden maar een magere 10% meer vrijwilligers in 4 jaar tijd zijn wij op zoek naar vrijwilligers coördinatoren.
 
Kerntaken
 • Zij zijn de eerst verantwoordelijke voor een planmatige aanpak voor werving en behoud van vrijwilligers (vrijwilligersbeleid) 
 • Adviseren het bestuur en de commissies over het vrijwilligersbeleid 
 • Coördineren de introductie van nieuwe vrijwilligers en de begeleiding hiervan 
 • Stellen taak- en functieomschrijvingen op en evalueren deze jaarlijks 
 • Brengen het vrijwilligerspotentieel van de vereniging in kaart 
 • Maken een ‘vrijwilligersplanning’ waarin de (toekomstige) vrijwilligersbehoefte van de vereniging staat beschreven en maatregelen worden voorgesteld om ervoor te zorgen dat in deze behoefte kan worden voorzien 
 • Is verantwoordelijk voor “het lief en leed” binnen de vereniging, bijvoorbeeld een bloemetje bij ziekte, een verjaardagskaartje, etc. 
 • Stimuleert dat bij de taakinvulling zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen, motieven en mogelijkheden van de vrijwilligers.

Competitieleiders tennis en padel

We zijn op zoek naar meerdere personen die affiniteit hebben met competitiespelen en voldoende organisatorische vaardigheden hebben. Vele handen maken licht werk met meer dan 100 competitie teams dus wij zoeken een team van 4 tot 6 mensen waarin zowel de organisatie van de jeugd- als senior competitie is gewaarborgd.
 
Kerntaken
 • Verantwoordelijk voor het goede verloop van de competitie
 • Stemt het competitieaanbod van de vereniging af met de technische commissie
 • Is verantwoordelijk voor het inschrijven van de leden voor de competitie en voor de indeling van de teams
 • Is verantwoordelijk voor het inschrijven van de competitieteams bij de KNLTB en het invoeren van de begintijden
 • Aanspreekpunt voor competitiezaken binnen de vereniging voor zijn dag/dagdeel/tennis/padel
 • Beschikt over een geldig VCL-certificaat (1 avond cursus en online examen).

Barcommissie

Onder leiding van een horecamanager zal de barcommissie samen met de vrijwilligers en JP’ers verantwoordelijk zijn voor het clubhuis, de bar en de keuken. Heb je een achtergrond of ervaring in of passie met de horeca dan is dit misschien iets voor jou. De wijze waarop we het dit jaar hebben georganiseerd, zorgt voor meer professionaliteit en betere verdeling van de vrijwilligerstaken. 

Communicatie

Birgitte deelt deze commissie op dit moment met drie hele leuke leden, maar er mag nog wat bij. Goede communicatie met de leden en de juiste informatievoorziening op website, app, nieuwsbrief, social media en mail is enorm belangrijk voor ons, zeker nu er zoveel veranderingen zijn door de komst en uitbreiding van padel en heel veel nieuwe tennisleden.  Misschien iets voor jou? 

Ben je geïnteresseerd om bij te dragen aan het realiseren van de ambitie van Shot? Wil jij jezelf in één van deze rollen inzetten voor je mede-Shotters? Stuur dan je motivatie in een mailtje [email protected].

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 691 3178

Zeister Tennis & Padel Club Shot

Verlengde Slotlaan 117
3707 CE Zeist

KVK-nummer

40476052