Vertrouwenspersoon

Iedereen die sport moet dat in een veilige omgeving kunnen doen. Z.T.C. Shot vindt het vanzelfsprekend er alles aan te doen om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging te voorkomen. Maar stel nu dat …. 

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag toch plaatsvindt. Binnen onze vereniging willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom wij een vertrouwenscommissie hebben aangesteld. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de vereniging omgaan leuk en veilig blijft. Je kunt bij de vertrouwenscommissie terecht als iemand bij de tennisvereniging je een onprettig gevoel geeft. Als jij vindt dat die persoon je bijvoorbeeld pest, discrimineert of seksueel intimideert kun je dit aan een van de vertrouwenspersonen vertellen. 

Wat doet een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is een onafhankelijk persoon. Dit betekent dat zij geen partij zal kiezen. De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en komt pas in actie als je aangeeft dat je dit wilt. Het kan dus ook zo zijn dat je alleen even je hart lucht. De vertrouwenspersoon kan je ook helpen met het zoeken naar een oplossing. Zoals iemand vinden die in de situatie wil bemiddelen. Belangrijk om te weten is dat je zelf bepaalt wat er gebeurt en in welk tempo. De vertrouwenspersoon vertelt je wat je allemaal kunt doen en helpt je hierbij. 

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?

De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven en van op de hoogte bent. 

De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscommissie aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. 

Wie zijn de vertrouwenspersonen bij Shot?

Anne Eleveld en Joost Röselaers zijn de vertrouwenspersonen bij Shot.

Anne is 20 jaar lid bij Shot met het hele gezin. Zij kent Shot dan ook goed vanuit het vele vrijwilligerswerk dat ze voor Shot heeft gedaan. In het dagelijks leven is zij werkzaam als toegepast psycholoog en coach van jongeren en volwassenen met functiebeperking.

Joost is 42 jaar, getrouwd en vader van twee kinderen en sinds 2021 lid van Shot. Hij is theoloog en ethicus, en voert vanuit zijn werk dagelijks gesprekken in strikte vertrouwelijkheid.

Contact

Aarzel niet om Joost (06-55776713, [email protected])  of Anne (06-52581901, [email protected]) te bellen of mailen.