Schenken

Z.T.C. Shot is dé tennisvereniging van Zeist en omstreken voor jong en oud. En dat willen we zo houden. Er zijn steeds meer leden die een extra bijdrage aan onze mooie vereniging willen geven. Wil je ook schenken aan Z.T.C. Shot? Dat kan!

Giften aan Shot komen ten goede aan voorzieningen voor alle leden en voor doelen met een sympathiek karakter, zoals jeugd, laddercompetitie en extra aankleding en vermaak. Shot is als sociaal belang behartigende instelling (SBBI) vrijgesteld van schenkbelasting. Je bijdrage komt dus geheel ten goede aan de vereniging.

Eenmalig schenken

Maak je gift over op rekeningnummer NL69 RABO 0385 2991 09 ten name van Z.T.C. Shot te Zeist onder vermelding van “eenmalige schenking”.

Periodiek schenken

Wil je jaarlijks een bedrag schenken dat je graag wilt aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting? En ben je bereid om tenminste 5 jaar een bedrag te schenken aan de club? Vul dan onderstaande formulieren in:

  1. Betalingsvolmacht periodieke gift
  2. Overeenkomst periodieke gift

Vul de formulieren in volgens de bijgeleverde toelichting en stuur deze rechtsgeldig ondertekend naar:

M. (Marjon) Copier
penningmeester Zeister Tennisvereniging “Shot”
Verlengde Slotlaan 117
3707 CE Zeist

Of stuur een scankopie naar [email protected]

Eenmalige en periodieke schenkingen zijn veelal aftrekbaar van de belasting, afhankelijk van een aantal voorwaarden en persoonlijke omstandigheden. Raadpleeg actuele informatie hierover op de site van de Belastingdienst.

Club van 100

Periodieke schenkers die tenminste €100,- per jaar schenken treden automatisch toe tot de Club van 100. Wil je toetreden tot de Club van 100 en de benodigde €100,- per jaar periodiek schenken, dan beschikt de Club van 100 over vooringevulde formulieren die je kunt downloaden. Alle informatie hierover vind je op de pagina van de Club van 100.