Schenken

Steeds meer leden geven een extra bijdrage aan Shot. Wil je ook schenken aan onze mooie vereniging? Dat kan vanzelfsprekend. Alle giften komen ten goede aan voorzieningen voor alle leden en voor doelen met een sympathiek karakter, zoals jeugd, laddercompetitie of extra aankleding van een evenement.

Shot is als sociaal belang behartigende instelling (SBBI) vrijgesteld van schenkbelasting. Je bijdrage komt dus geheel ten goede aan de vereniging. Schenkingen zijn bovendien veelal aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Dat is afhankelijk van een aantal voorwaarden en persoonlijke omstandigheden. Raadpleeg actuele informatie hierover op de site van de Belastingdienst.

Eenmalig schenken
Maak je gift over op rekeningnummer NL69 RABO 0385 2991 09 ten name van Z.T.C. Shot te Zeist onder vermelding van “eenmalige schenking”.

Periodiek schenken
Wil je tenminste vijf jaar een bedrag schenken aan Shot? En wil je dit kunnen aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting? Vul dan onderstaande formulieren in volgens de toelichting: 

  1. Betalingsvolmacht periodieke gift
  2. Overeenkomst periodieke gift

Onderteken beide formulieren en stuur deze naar:

Zeister Tennis & Padel Club Shot
T.a.v. de penningmeester Mark Pereira
Verlengde Slotlaan 117
3707 CE Zeist

Of stuur een PDF van de formulieren naar [email protected].