Toelichting ASM trainingsmodel

Beste ouders,

Koprollen, duikelen, stoeien, balansoefeningen met en zonder bal bij tennis- en padeltrainingen? Jullie hebben dit waarschijnlijk al gezien of gehoord van de kinderen. Tijdens de eerste 10 minuten van de training doen we allerlei spel- en beweegvormen die op het eerste gezicht niets met tennis of padel te maken lijken te hebben. Er zit echter een goed doordachte visie en methode achter, gebaseerd op uitgebreid onderzoek en toegepast door veel topclubs. Deze methode heet het Athletic Skills Model (ASM). We leggen graag uit waarom de trainers en het bestuur ervoor hebben gekozen om de trainingen te verrijken met deze methode.  

Visie op veelzijdig bewegen

Op Shot hebben de trainers op basis van het ASM-talentonwikkelingsmodel een trainingsprogramma ontwikkeld, waarin een wetenschappelijke en praktische visie op het ontwikkelen van veelzijdig bewegen centraal staat. Daarmee zien we het als onze verantwoordelijkheid dat we, behalve het (top) tennis- en padeltalent, óók het beweegtalent van kinderen helpen ontwikkelen. Dat betekent dat gedurende de trainingen behalve tennis en padel, een rijk scala aan andere spelvormen aangeboden wordt.

Daarmee is onze ambitie dat kinderen op Shot, behalve goede en mogelijk toptennissers en padellers kunnen worden, ook hun lijf goed leren kennen en hun brein goed ontwikkelen.

Onderzoek toont aan dat kinderen in hun motorische én cognitieve ontwikkeling baat hebben bij een zo breed en gevarieerd mogelijk bewegingsaanbod. Het ASM-model benadrukt het belang van veelzijdige bewegingservaringen voor de algemene motorische ontwikkeling. Door diverse sporten en bewegingsactiviteiten te beoefenen, ontwikkelen kinderen zich beter, presteren ze beter, hebben ze minder blessures, zijn ze creatiever en hebben ze meer plezier in sport en bewegen.

Athletic Skills Model

Het ASM-model is een veelzijdig en wetenschappelijk onderbouwd model voor talentontwikkeling, ontworpen door René Wormhoudt en Geert Savelsbergh. Door zijn wetenschappelijke basis en structuur, integreert het ASM-model speelse en afwisselende activiteiten in trainingen, wat het plezier en de motivatie vergroot. Daarnaast bevordert het niet alleen sporttalent, maar ook algemene gezondheid en fitness, wat bijdraagt aan een actieve en gezonde levensstijl op latere leeftijd.

De achtergrond van het ASM-model kan worden samengevat in de volgende kernpunten:

  1. Brede Motorische Ontwikkeling:

Het ASM benadrukt het belang van veelzijdige bewegingservaringen voor de algemene motorische ontwikkeling. In plaats van vroeg te specialiseren in één specifieke sport, moedigen we kinderen aan om een breed scala aan vaardigheden te ontwikkelen door verschillende sporten en bewegingsactiviteiten te beoefenen. We integreren speelse en afwisselende activiteiten in trainingen, wat het plezier en de motivatie vergroot. Dit helpt om een solide basis te leggen voor latere specialisatie en vermindert het risico op motorische achterstanden, blessures en burnout.

  1. Mentale en Sociale Ontwikkeling:

Naast fysieke vaardigheden is de mentale en sociale ontwikkeling van kinderen belangrijk. Het ASM integreert elementen van samenwerking, probleemoplossing en creativiteit in de bewegingsactiviteiten, waardoor kinderen niet alleen fysiek, maar ook mentaal en sociaal groeien.

  1. Pyramidale Structuur:

Het ASM gebruikt een piramide als metafoor om de verschillende niveaus van motorische vaardigheden te beschrijven. De basis van de piramide bestaat uit fundamentele bewegingsvaardigheden zoals lopen, springen en gooien. Naarmate je hoger komt in de piramide, worden de vaardigheden specifieker en complexer, toegespitst op bepaalde sporten.

  1. Levenslange Beweegvaardigheden:

Het bevordert niet alleen sporttalent, maar ook algemene gezondheid en fitness, wat bijdraagt aan een actieve en gezonde levensstijl op latere leeftijd.

  1. Wetenschappelijke Basis:

Het model is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten uit de bewegingswetenschappen, motorische leerprincipes en de psychologie. Het integreert kennis over hoe kinderen en jongeren zich fysiek en mentaal ontwikkelen en hoe dit proces kan worden ondersteund door een gevarieerd beweegaanbod.

Voorbeelden van beroemde tennissers die ook in andere sporten uitblonken voordat ze zich volledig op tennis richtten.

Roger Federer

Federer was een getalenteerde voetballer in zijn jeugd en moest uiteindelijk kiezen tussen een carrière in voetbal of tennis.

Rafael Nadal

In zijn jeugd was Nadal ook een veelbelovende voetballer. Zijn oom, Miguel Ángel Nadal, was een professionele voetballer die voor FC Barcelona en het Spaanse nationale team speelde. Rafael koos uiteindelijk voor tennis.

Deze voorbeelden illustreren hoe vaardigheden en ervaringen uit andere sporten kunnen bijdragen aan de veelzijdige ontwikkeling van een atleet, en hoe talent zich vaak op meerdere gebieden kan manifesteren voordat iemand zich op één specifieke sport concentreert.

Kort samengevat:

We hebben gekozen voor het Athletic Skills Model omdat het bijdraagt aan de brede ontwikkeling van onze kinderen. Door hen een divers beweegaanbod te bieden, willen we niet alleen goede tennissers en padelspelers helpen vormen, maar ook kinderen helpen hun lichaam goed te leren kennen en hun brein goed te ontwikkelen.

We geloven sterk dat deze brede benadering van motorische ontwikkeling de beste basis legt voor de sporters van de toekomst. Sporters die ook tot op latere leeftijd met speels gemak andere sporten kunnen leren en blessurevrij kunnen blijven.

Voor meer informatie over het Athletic Skills Model zie: www.athleticskillsmodel.nl

Voor meer informatie kan je terecht bij Gert Visscher 06 31 99 21 17 en Marco Hoefman 06 83 96 64 12