Padel: doen we het niet of doen we het wel?

04 juni 2019


Onlangs hadden alle SHOT-leden gelegenheid om de enquête in te vullen over padel. 21% heeft deze enquête daadwerkelijk ingevuld. De belangrijkste uitkomsten zijn dat de meerderheid vóór padel op onze tennisvereniging is en een kleine minderheid contributieverhoging in dit verband geen probleem vindt.

Enkele getallen

21 % (142) van de senior leden heeft de enquête ingevuld.

De resultaten van de jeugdleden zijn niet meegenomen, omdat er slechts 5 respondenten waren.

81% van de respondenten is expliciet voor padel en 15% expliciet tegen. Slechts 1% wil stoppen met tennis en uitsluitend padel gaan spelen.

46% van de ja-stemmers is voor algemene verhoging van de contributie.

Van de leden die geantwoord hebben op de vraag over abonnementsvormen wil 55% 50 euro of meer betalen voor een gecombineerd tennis- en padelabonnement. 15% wil per uur betalen.

Hoe verder?

Op dit moment nemen we nog geen beslissing. Eerst moet er een goede financiële onderbouwing komen en een keuze voor de locatie van de padelbanen. Voordat de commissie Padel het businessplan gaat schrijven, willen we ook weten wat niet-leden vinden van padel.

Daarom geven we niet-leden de gelegenheid om hun belangstelling kenbaar te maken in de vorm van een voorinschrijving. Zo krijgen we goede informatie over de mogelijke toestroom van nieuwe leden en een mogelijke exploitatie van padel, maar hebben we nog geen verplichtingen voor SHOT.

Als het businessplan klaar is, wordt het definitieve voorstel aan de ALV voorgelegd. Opnieuw een goede reden dus om de ALV bij te wonen!

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 691 3178

Zeister Tennisclub Shot

Verlengde Slotlaan 117
3707 CE Zeist