Van de voorzitter..

22 december 2023


Beste Shotters, 

Ik ben heel blij dat wij jullie in deze nieuwsbrief onze nieuwe verenigingsmanager kunnen voorstellen. In de afgelopen weken heeft de selectiecommissie, na een briefselectie, gesprekken gevoerd met vier kandidaten (zowel Shotleden als niet-leden). Op basis van die gesprekken zijn twee heel geschikte kandidaten voorgelegd aan het bestuur en heeft het bestuur de laatste gesprekken gevoerd en een keuze gemaakt.

Per 1 februari 2024 zal Lieke Coopman de rol van verenigingsmanager op zich nemen en daar zijn wij heel blij mee! Voor diegenen die haar niet kennen, stelt Lieke zich in deze nieuwsbrief nog even voor.

Samen met haar en andere direct betrokken medewerkers en commissies gaan we deze functie vorm en inhoud geven. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit gaat leiden tot de door ons gewenste ondersteuning van bestuur en commissies. En dat dit zal bijdragen aan de verdere professionalisering van onze grote vereniging. Lieke, heel veel succes!!

Verder wijs ik jullie graag nog even op:

  • De eerdere mail van deze week over de bardiensten. Begin het jaar goed en plan alvast je bardiensten voor de eerste maanden van 2024 in!
  • Het Olieballentoernooi op 1 januari, voor zowel tennissers als padellers. Zie de website en KNLTB-app voor aanmeldingen
  • De datum voor de ALV: zet 13-2-2024 vast in je agenda.

Tot slot wensen wij jullie als bestuur gezellige feestdagen en een heel gezond, sportief en gelukkig 2024! Wij hopen iedereen weer zo snel en zoveel mogelijk op ons mooie park te zien voor een tennis- of padelpotje of een gezellig drankje. De voorbereidingen voor het nieuwe jaar zijn in volle gang, de activiteitenkalender is enorm goed gevuld en zal binnenkort aan iedereen beschikbaar worden gesteld. Wij hebben in ieder geval heel veel zin in het nieuwe jaar!

Met sportieve groet,
mede namens Marjon en Cathelijn (en ook namens de beoogde nieuwe bestuursleden: Carolyn, Bertus en Mark)

Nieuwscategorieën