Van de voorzitter

17 november 2021


Beste Shotter,

Graag wil ik jullie allereerst bijpraten over de algemene ledenvergadering die we maandag 15 november jl. hebben gehouden. Deze vergadering had een officieel karakter vanwege het afscheid van 3 bestuursleden: Thérèse de Vaan, Ronald Eleveld en Michael van der Knoop. Tevens zijn er 2 nieuwe bestuursleden benoemd: Marjon Copier als penningmeester en Ralf Timmer als TC voorzitter Padel. De vacature voor TC tennis voorzitter is nog vacant. Voor diegene die geïnteresseerd is: informatie over deze vacature staat op de website.  Daarnaast had deze vergadering vooral een informatief karakter om de leden te informeren over hoe de club er op dit moment voorstaat en welke uitdagingen we deze winter zien.

Leden aantal

Deze cijfers laten zien dat tennis only en padel only nu bijna even groot zijn en dat we bijna 300 combileden hebben. En dat we met dank aan alle effort van de trainers en de jeugdcommissie, ook de jeugd een flinke groei heeft doorgemaakt. We zijn trots op deze mooie cijfers!

Baananalyse

We hebben ook de bezetting van de tennis- en padelbanen onderzocht in de maand mei en in september en concluderen daaruit dat slechts zelden alle banen bezet zijn, tenzij er sprake is van een toernooi en/of competitie. De druk op de padelbanen is wel hoger dan op de tennisbanen. Onderaan dit bericht zijn twee bijlagen: baananalyse mei 2021 en baananalyse september 2021.

 

Update vergunning en extra tennisbaan

Medio juli 2021 hebben we de vergunning voor een nieuwe baan 12 gekregen.  Deze is 2 jaar geldig. Ook de bezwaartermijn is inmiddels verlopen. We zijn nog in onderhandeling met de gemeente over de aankoop van het stuk grond dat tussen Shot en de weg naar Schaerweijde ligt. Hopelijk kunnen we dit nu snel afronden. Wanneer wij het met elkaar eens zijn zullen we het voorstel van de gemeente in een ALV ter goedkeuring aan de leden voorleggen.

 

Financiën

Financieel staan we er goed voor. Meevallers komen uit barinkomsten en contributies. Kosten voor Park en Accommodatie vallen hoger uit, onder andere door aanschaf toegangssysteem clubhuis en extra materialen om het park te kunnen onderhouden.

 

Wat zijn de uitdagingen deze winter voor Shot?

Hoe groot willen we eigenlijk worden als club, waarbij we gezond en bestuurbaar blijven? Het einde van de aanmeldingen lijkt nog niet in zicht. Een verdubbeling van het aantal leden in 4 jaar, maar slechts een enkele vrijwilliger erbij? Dit betekent dat bestuurs- en commissiestructuur aangepast worden om de druk beter te verspreiden en vele nieuwe vrijwilligers zijn nodig om de club te bedienen. Hoe kunnen we alle leden naar tevredenheid bedienen? We nemen bijna 200 leden aan op 1 oktober aan maar wat hebben we ze te bieden? Is er wel baanuitbreiding nodig als je kijkt naar de leden- en baananalyse? Hoeveel mensen zeggen er per 1 december op? En ons jeugdbeleid vraagt aanpassingen door groei en combilidmaatschap.

 

Wat gaan we doen?

We gaan ons deze winter, als voorbereiding op het seizoen van 2022, richten op 4 onderwerpen: leden, vrijwilligers, jeugd en park.

En hoe gaan we dat doen?

Er komen leden enquêtes over tevredenheid en wensen van de leden en de trainingen. We maken beleid over hoeveel leden op onze club wenselijk is en hoe staat dit in verhouding tot het aantal banen.

Er komt een vrijwilligers wervingscampagne: ‘Samen zijn we Shot’

We werken aan onze jeugdbeleidsplannen, zowel de recreatieve als de prestatieve jeugd en zullen de jeugd meer vanuit de club ondersteunen. Twee enthousiaste leden, Hubert Sasker (tennis) en Cecilia Arocena (padel) zullen dit in samenwerking met bestuur en trainers oppakken.

En ten slotte Park 5.0. De vijf staat voor het 5de jaar dat het bestuur onder mijn voorzitterschap alweer beleid maakt. En soms lijkt het wel een rollercoaster, ook voor ons. We maken even pas op de plaats. We gaan eerst informatie verzamelen om het plan voor de toekomst in 2022 te presenteren. Dus om de vraag ‘komt tennisbaan 12?’ van veel leden te beantwoorden; dat weten we nog niet. Met de kennis van nu vinden wij het onverantwoord om deze keuze op dit moment te maken zonder de bovenstaande vragen eerst beantwoord te hebben en de analyses met elkaar besproken te hebben. Ook de vraag naar aanleg van extra padelbanen kan op dezelfde wijze beantwoord worden; we maken even pas op de plaats.

 

Gravelbanen wel/niet open deze winter?

Als afsluiting wil ik graag nog iets schrijven over het al dan niet open blijven van de gravelbanen deze winter. We overwegen in december bij de eerste echte vorst de banen te sluiten tot de start van het seizoen. Vorig jaar heeft het wel open/niet open beleid tot frustratie geleid en veel schade aan de banen. Daarnaast werd er elke keer gewerkt aan de banen als het even dooide om vervolgens, soms zelfs al in dezelfde week, meteen weer dicht te gaan met de vorst. Dit willen we niet nog een keer. Uiteraard berichten we jullie als zover mocht komen; we houden de banen zolang mogelijk open.

 

Tot slot

Deze ‘van de voorzitter’ is er één van formaat, excuses hiervoor, maar ik wil jullie graag meenemen en betrekken in de ontwikkeling van de club. Ondersteun ons deze winter door de enquêtes in te vullen, te reageren op onze oproepen voor vrijwilligers en op elke andere wijze jullie denken de club goed te doen. Alleen met elkaar kunnen we verenigen, samen zijn we SHOT!

Dank je wel!

Simone

 

analyse september 2021.pdf analyse mei 2021.pdf

Nieuwscategorieën Algemeen

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 691 3178

Zeister Tennis & Padel Club Shot

Verlengde Slotlaan 117
3707 CE Zeist

KVK-nummer

40476052