Uitnodiging en agenda BLV

01 december 2020


Beste SHOT-leden, 

Het bestuur nodigt u van harte uit om de bijzondere ledenvergadering van Z.T.C. Shot op dinsdag 15 december 2020 bij te wonen. De vergadering begint om 20.00 uur online en voor maximaal 30 personen in het clubhuis.Verdere inhoudelijke informatie is vanaf 7 december beschikbaar op onze website (inloggen met bondsnummer en wachtwoord).

Aan- of afmelden

Via dit formulier kunt zich aan- of afmelden voor deze bijzondere ledenvergadering. Leden die vragen hebben, sturen een bericht naar [email protected]

Financiële vragen

De penningmeester is in de week voorafgaand aan de ALV beschikbaar voor het beantwoorden van financiële vragen via [email protected] 

AGENDA 

1. Welkom en opening 

2. Bestuurswijziging - Voorstel nieuwe voorzitter padel Michael van der Knoop 

3. Visie bestuur op de toekomst vereniging 

4a.Toelichting uitbreiding padel en toelichting voorkeurslokatie nieuwe tennisbaan
4b. Business case Padel (inclusief nieuwe tennisbaan) 

5. Financiën. Voorlopige cijfers 2020, budget 2021, meerjarenoverzicht 

6. Besluitvorming: Het bestuur vraagt toestemming voor de aanleg van 3 padelbanen op de huidige locatie van baan 9 en de aanleg van een nieuwe gravelbaan.  

7. Rondvraag en sluiting 

 

Volmacht 

Ieder ter vergadering aanwezig lid mag bij schriftelijke volmacht voor ten hoogste één ander lid stem uitbrengen. Wilt u hiervan gebruik maken? Print dan bijgaand document, vul de vragen in en plaats uw handtekening. 

Geeft u uw volmacht aan een lid, die online deelneemt aan de vergadering? Scan dan het ingevulde formulier en mail het naar diegene die voor u stemt. 

Volmacht BLV 15 december 2020.pdf

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 691 3178

Zeister Tennisclub Shot

Verlengde Slotlaan 117
3707 CE Zeist