TOPSHOT deel 2

18 december 2022


Zoals in begin november beschreven willen we de leden meenemen in onze plannen voor beter tennis op Shot onder de naam TopShot. In deel 1 hebben we de achtergrond en ambities beschreven en in dit deel 2 willen we nader ingaan op de concrete plannen voor twee competitieteams die komend voorjaar voor Shot in de eerste klasse uitkomen. Alle TopShot berichten zijn hier te vinden.

Achtergrond

Zoals eerder beschreven, is Shot een samenwerking aangegaan met een externe trainer Adil El Bakkal die diverse topspelers en talenten uit de regio traint. Ook een aantal huidige Shot leden hebben daar aan deel genomen en zijn erg enthousiast. Adil richt zich vooral op jonge en gemotiveerde spelers met ambitie. Deze spelers komen van diverse clubs uit midden Nederland en willen graag samen trainen en competitie spelen. Dit kan niet altijd op hun eigen vereniging omdat deze vaak onvoldoende goede spelers hebben. Net als Shot nu…

Hierdoor is het plan ontstaan om deze spelers niet alleen op Shot te laten trainen, maar ook bij de competitie en toekomst van Shot te betrekken. In overleg met Adil en de Technische Commissie is met een aantal spelers gesproken om twee gemengde teams te formeren die zullen uitkomen in de 1e klasse.

Eerste klasse teams

De eerste klasse is na de eredivisie en hoofdklasse het hoogste niveau. Qua niveau sluit dit goed aan bij de ambities van Shot omdat het spelers zijn met een rating van 2 tot 3.  We kiezen bewust voor gemengde teams met in ieder team 3 heren en 3 dames. Omdat Adil zich vooral richt op jongere spelers, sluit de leeftijd (15-23) ook aan bij onze focus op de jeugd.  Qua niveau en leeftijd maakt dit de aansluiting voor de “eigen” jeugd van Shot mogelijk. Dit is een belangrijke voorwaarde. Daarbij past dit niveau ook prima binnen ons Shot Open/NRT toernooi in de zomer.

Binding met Shot

Deze spelers willen graag voor Shot uitkomen als Shot training en competitie faciliteert. Het is de bedoeling dat de kosten daarvan volledig gedekt gaan worden door sponsorinkomsten. Hier wordt hard aan gewerkt door de Sponsorcommissie. Shot verwacht van deze spelers dat zij zich ook actief inzetten op en voor Shot. Dit kan door clinics, deelnemen toernooien (en organisatie), begeleiden en trainen met jeugdteams, sponsoractiviteiten etc.

Tot zover deel 2.

Als je interesse hebt, kom gerust eens kijken naar de trainingen  in de blaashal op zaterdagen tussen 13.00 en 16.00. Meer info kan je opvragen via Peter Jan de Koning -  [email protected] 

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 691 3178

Zeister Tennis & Padel Club Shot

Verlengde Slotlaan 117
3707 CE Zeist

KVK-nummer

40476052