Nieuws vanuit Technische Commissie Tennis

03 september 2022


Dit jaar investeren we veel in de jeugd van Shot:  we subsidiëren de lessen, hebben een nieuw jeugd beleidsplan gemaakt en speciale TC jeugd voorzitters aangesteld. De jeugd tot 12 jaar is in aantallen goed vertegenwoordigd en presteren boven gemiddeld op toernooien.  De jeugd daarboven doet het goed, maar het zijn er maar weinig terwijl de betere spelers onze club verlaten omdat er geen aansluiting is. Al jaren proberen we dat tij te keren maar het is lastig voor elkaar te krijgen.In overleg met onze trainers en Technische Commissie (die inmiddels aangevuld is met Stefan Goedhart, Peter-Jan de Koning en Jeroen Hoeben) is er een nieuw initiatief waar we hier graag wat meer uitleg over willen geven.

Wat doen we en waarom?

 • We gaan in de maand september tijdelijk experimenteren met een goede trainer Adil El Bakkal en zijn eigen groep spelers (niveau 1-3) om te kijken of we een samenwerking kunnen aangaan in de toekomst.
 • Deze groep is ontstaan omdat veel spelers van clubs uit de regio op hun eigen club niet verder kunnen door gebrek aan goede trainers en spelers.
 • Deze groep traint soms op Shot. Uitsluitend overdag en in de daluren.
 • De trainer is niet in dienst van Shot en de spelers zijn (nog) geen lid van Shot. De spelers betalen de trainer zelf inclusief een beperkte vergoeding aan Shot voor het gebruik van de banen.
 • Na deze proefperiode gaan wij evalueren en communiceren met de leden over de voor- en nadelen. Een eventueel vervolg zal pas beginnen in het voorjaar van 2023.  

Belangrijk om te weten

 • Dit kost Shot en haar leden geen geld
 • Dit gaat niet ten koste van de baancapaciteit van Shot leden
 • Dit is geen tennisschool en concurreert niet met onze huidige trainers. Zij ondersteunen dit initiatief van harte.

Waarom doen we het?

 • Er is nu geen aansluiting op Shot voor de betere spelers. Deze spelers gaan ergens anders trainen en spelen en verliezen we voor de club.
 • De nadruk ligt op het versterken van het niveau van Shot (jeugd)spelers in de toekomst. Dit vereist een lange termijn beleid van minimaal 5 jaar. Aansluiting bij eigen spelers en niveau is cruciaal voor dit concept.
 • We hebben een aantal nieuwe leden die best op een aardig niveau kunnen en willen spelen op Shot . Eerste of tweede klasse zaterdag of zondag moet mogelijk zijn op Shot.
 • We willen talentvolle jeugd en volwassenen inspiratie, aansluiting en perspectief bieden om met/tegen betere spelers te spelen. Dat is nu niet mogelijk op Shot waardoor goede jeugdspelers Shot verlaten en elders gaan trainen. Dat is doodzonde van alle energie die Shot en de trainers erin hebben gestopt.
 • Dit kan zorgen voor stabiliteit en stijging van het aantal tennisleden om de effecten van vergrijzing en padel op te vangen.
 • Dit kan leiden tot extra bezetting en inkomsten tijdens de wintermaanden door gebruik/verhuur van blaashal en eventueel 3 nieuwe all weather banen  (in de daluren!)
 • We hebben een prachtig park met uitstekende banen, goede trainers en opleiding, en een goed lopend en bekend Shot Open /NRT toernooi, maar geen prestatief/toptennis.
 • Op termijn kan dit resulteren in teams die actief lid zijn van Shot en in de hogere klassen voor Shot uitkomen.  Eventuele toekomstige kosten om spelers voor Shot te laten uitkomen moeten gefinancierd worden uit sponsorinkomsten.

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 691 3178

Zeister Tennis & Padel Club Shot

Verlengde Slotlaan 117
3707 CE Zeist

KVK-nummer

40476052