Dankbetuiging bij ziekte en overlijden Niek Boot

03 september 2023


Beste leden van Shot,  

De enorme belangstelling tijdens de ziekte en het overlijden van Niek hebben diepe indruk op ons gemaakt. Veel dank voor het medeleven en de steun, in welke vorm dan ook. Dat heeft ons goed gedaan in een moeilijke en verdrietige periode. Omdat het niet mogelijk is iedereen persoonlijk te bedanken dit bericht.  

Velen hebben Niek bezocht in het hospice. Daar werden dierbare herinneringen opgehaald, emotievolle gesprekken gevoerd. Met een lach en een traan. Want voor Niek bracht de humor, zijn humor ook hier wat licht in de duisternis. Hij genoot van al die aandacht. Ook het speciaal voor hem georganiseerde afscheid bij Shot, onvergetelijk. Ook voor ons als broers. Wat had Niek nog graag deze sportzomer beleefd met als finale de uitreiking van de Niek Boot Trofee aan het eind van de Open Kampioenschappen, waar hij 27 jaar nauw bij betrokken is geweest. Het mocht helaas niet zo zijn.  

De belangstelling tijdens de herdenkingsbijeenkomst in de Oosterkerk was overweldigend. Het heeft ons doen beseffen dat Niek voor velen in de tenniswereld - en ook daarbuiten - van grote betekenis is geweest. Als organisator, wedstrijdleider, webmaster etc., maar vooral als mens met kennis van zaken en belangstelling voor iedereen.  

Niek heeft zijn zeer uitgebreide historisch archief overgedragen aan de club. Een unieke verzameling. Een deel krijgt een plekje krijgen in de vitrinekast in het clubgebouw. Zo zal Niek voortleven in ons aller herinnering.  

Dank je wel Shot!  
Namens de familie: Job en Eric Boot  
September 2023     

Nieuwscategorieën