Uitnodiging en agenda algemene ledenvergadering 8 november 2021

23 oktober 2021


Beste Shotter,

Het bestuur nodigt je van harte uit om de algemene ledenvergadering van Z.T.C. Shot op maandag 8 november 2021 bij te wonen. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in het clubhuis.  

Met 1650 leden is het voor het bestuur moeilijk in te schatten hoeveel leden aanwezig willen zijn bij de ALV. Daarom het dringende verzoek om je vooraf aan te melden. Deze ALV heeft een informatief karakter en heet een ALV (i.p.v. informatieavond) omdat er een bestuurswisseling plaatsvindt.

Aan- of afmelden

Leden worden gevraagd om via dit formulier zich VOORAF aan te melden voor het deelnemen aan de algemene ledenvergadering in het clubhuis of zich aan te melden als online toehoorder. Toehoorders krijgen hiervoor uiterlijk 7 november een link via mail. Het is tijdens de ALV niet mogelijk om via de chat vragen te stellen. Uiteraard is dit wel 'live' in het clubhuis mogelijk.  

Vragen

Leden die vragen hebben, sturen een bericht naar [email protected]   

AGENDA   

 1. Welkom en opening  

 2. Bestuurswijziging  
  • Toetreden:  penningmeester Marjon Copier
  • Toetreden: voorzitter technische commissie padel Ralf Timmer
  • Aftreden:  voorzitter padel Michael van der Knoop
  • Aftreden: voorzitter technische commissie Ronald Eleveld
  • Aftreden: voorzitter activiteitencommissie Thérèse de Vaan

 3. Update huidige en toekomstige ontwikkelingen Shot met o.a.:
  • Analyse baandruk
  • Verwachte ontwikkeling leden per 1 december
  • Update aankoop grond en tennisbaan 12  
  • Nieuwe bestuursstructuur Integratie padel en tennis
  • Jeugdbeleid
  • Vrijwilligersbeleid
  • Financiën

 4. Rondvraag en sluiting  

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 691 3178

Zeister Tennisclub Shot

Verlengde Slotlaan 117
3707 CE Zeist