Uitnodiging algemene ledenvergadering Z.T.C. Shot 

30 januari 2021


Beste SHOT-leden, 

Het bestuur nodigt alle SHOT-leden graag uit om de algemene ledenvergadering van Z.T.C. Shot op 15 februari 2021 bij te wonen. Door de coronamaatregelen zal de vergadering volledig online plaatsvinden. De vergadering begint om 20.00 uur. 

Leden die vragen hebben, agendapunten willen inbrengen of zich willen afmelden, sturen een bericht naar [email protected].

Leden die zich willen aanmelden ḱlik hier.   

Het financieel jaarverslag is vanaf 8 februari beschikbaar en eveneens op te vragen via [email protected]  De notulen en het jaarverslag zijn in te zien op het besloten gedeelte van de website (inloggen met KNLTB-nummer + wachtwoord)   

Agenda 

 1. Welkom en opening 
 2. Vaststellen agenda 
 3. Mededelingen en ingekomen stukken 
 4. Notulen goedkeuren: ALV 17 februari 2020, BLV 15 december 2020 
 5. Jaarverslag en terugblik 2020 
 6. Financieel jaarverslag 2020 
 7.  
  • A Verslag financiële commissie  
  • B Verlenen decharge aan de penningmeester 
 8. Bestuur  
  • Verlenen van decharge aan het bestuur voor het in 2020 gevoerde beleid 
 9. Voorstel wijziging aftreden bestuur:  
  • Aftredend: Jos van der Meer (Penningmeester) 
  • Voorstel wijziging toetreden bestuur: vacature (Penningmeester) 
 10. Benoeming financiële commissie 
 11. Afscheid aftredende commissieleden 
 12. Aantredende nieuwe commissieleden 
 13. Vrijwilliger van het jaar  
 14. Vooruitblik tennis en padel 2021 
 15. Vaststellen van: 
  • A  Contributie en entreegelden 2021 
  • B  Afkoop bardienst en boetes bij niet op komen dagen 
  • C  Begroting 2021 
 16. Rondvraag en sluiting 

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 691 3178

Zeister Tennisclub Shot

Verlengde Slotlaan 117
3707 CE Zeist