Bijzondere ledenvergadering (BLV)

08 juli 2019


Beste SHOT-leden,

Het bestuur nodigt u graag uit om de bijzondere ledenvergadering (BLV) van Z.T.C. Shot op maandag 15 juli 2019 bij te wonen. De vergadering begint om 20.00 uur in het clubhuis. Leden die zich willen afmelden, sturen een bericht naar [email protected] 

Agenda

  1. Opening
  2. Het bestuur vraagt akkoord van de leden voor de sloop van de restanten oude clubhuis/oude woning Riethoven voor een bedrag van maximaal € 30.000.  Dit is inclusief verplicht bodem-, asbest-, vleermuizenonderzoek, overige sloopvoorbereidingen en daadwerkelijke sloop.
  3. Sluiting

Belangrijkste reden om de restanten van het oude clubhuis te slopen, is de onveilige situatie die daar in de loop der jaren ontstaan is en de aankomende leegstand door vertrek van Sas. 

Informatiebijeenkomst

Daarna zal de bijeenkomst een informatief karakter krijgen met de volgende onderwerpen:

  • Herinrichting park -->oude clubhuis, Profit 
  • Status einde samenwerking Sas 
  • Duurzaamheid 
  • Padel 
  • Update financiën

 

Tot ziens op 15 juli.

Het bestuur Z.T.C. SHOT

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 691 3178

Zeister Tennisclub Shot

Verlengde Slotlaan 117
3707 CE Zeist