Padel - Trainingsreglement

 1. Een lesuur duurt 60 minuten, een les ½ uur duurt 30 minuten en een les van 1,5 uur duurt 90 minuten.
 2. De trainer/-ster behoudt zich het recht voor om een sanitaire stop in te gelasten.
 3. De les gaat altijd door, tenzij de trainer afbelt.
 4. Jeugdlessen:
  • Bij slecht weer kan de trainer/-ster een alternatieve training geven;
  • Kinderen melden zich eenmalig aan voor de lessen. Dit gaat niet per seizoen;
  • Als kinderen willen stoppen met de trainingen geldt een opzegtermijn van 2 maanden (= 2 incassotermijnen). Uiteraard zijn de kinderen gedurende deze periode gewoon welkom in de trainingsgroep.
 5. Het zomerseizoen duurt 26 weken: Er wordt 17 weken lesgegeven. Voor exacte data zie het Vakantierooster.
 6. U heeft geen recht op inhaallessen bij uw eigen afwezigheid terwijl er wel les wordt gegeven.
 7. Het winterseizoen duurt 26 weken; er wordt 18 weken lesgegeven. Voor exacte data zie het Vakantierooster.
 8. Een cursus start alleen bij voldoende deelnemers. Dit ter beoordeling aan trainer/-ster.
 9. Privé-lessen worden alleen ingehaald mits 24 uur van tevoren wordt afgebeld door de leerling.
 10. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald.
 11. De trainer/-ster beoordeelt of een les wel of geen doorgang kan vinden.
 12. Als een inhaalles gepland moet worden, wordt door de trainer/-ster een alternatieve datum vastgesteld.
 13. Er wordt niet lesgegeven op zondagen, feestdagen en: zie Vakantierooster.
 14. Indien de groepsgrootte door omstandigheden anders wordt dan waarmee de cursus oorspronkelijk begonnen is, wordt het totaal aantal lessen of de prijs van de cursus evenredig aangepast. Dit ter beoordeling aan de trainer/-ster.
 15. De trainer/-ster is noch verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en de eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal en/of beschadiging van goederen van cursisten.
 16. Voor informatie, opmerkingen, klachten en dergelijken kunt u een e-mail sturen.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 691 3178

Zeister Tennisclub Shot

Verlengde Slotlaan 117
3707 CE Zeist