Van de voorzitter | tennis

06 februari 2021


Beste Shotter,

We zien elkaar te weinig, de tennisbanen zijn gesloten, padel mag weliswaar, maar slechts met 2 personen per baan, en het clubhuis is dicht. Verder gaan vanwege de sluiting van de blaashal de trainingen en het vrij spelen in de hal niet meer door. In deze gekke tijd is communicatie met de leden extra belangrijk.

 
Allereerst wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het feit dat jullie deelgenoot willen zijn van de Shotgemeenschap en dat velen van jullie betrokken zijn en blijven, en mee willen denken in oplossingen. Dit alles ondanks het feit dat we sinds maart 2020 al bij benadering niet meer zoveel hebben kunnen vrij spelen, competitiespelen of hebben kunnen lessen als we allemaal graag hadden gewild. We zullen tenslotte gezamenlijk door deze crisis heen moeten komen en 'geven en nemen’ is dan extra belangrijk.
 
Hieronder wil ik graag enige uitleg verschaffen over de situatie op Shot wat betreft de tennisbanen, de blaashal, de lessen, etc. in deze gekke tijd. 
 
Tennisbanen buiten
Veel leden vragen op een dag als vandaag (vrijdag 5 februari) waarom ze niet buiten kunnen spelen, het is immers al twee dagen 10 graden. De reden hiervoor is dat lijnen door de vorst omhoog zijn gekomen en het gravel is boterzacht. De afgelopen weken heeft het elk weekend gevroren. Het heeft geen zin om enkele dagen onderhoud te plegen en vervolgens binnen 2 dagen vorst te krijgen en weer opnieuw te kunnen beginnen. Zodra het maar enigszins mogelijk is, zullen we meteen een aantal banen gereed maken zodat we weer kunnen tennissen maar een datum valt nu niet te noemen, zeker met de serieuze winterperiode die er deze week aan zit te komen
 
Blaashal
Het feit dat de blaashal dicht moest gaan is een extra tegenvaller. De stichting gaat samen met het bestuur kijken hoe we huurders en lessers enigszins tegemoet zouden kunnen komen. We willen hiermee wachten totdat duidelijk is of de rest van het winterseizoen afgeschreven moet worden of dat er nog 'iets' te ‘redden’ valt. Zelf zie ik het somber in… Voor 2 maart lijkt er sowieso geen zicht op het beoefenen van binnensport. 
 
Tennisles
Wij hebben enkele signalen opgevangen dat er enige onduidelijkheid is over de maatregelen die het bestuur in samenspraak met de trainers heeft genomen na het besluit van de overheid om de blaashal te sluiten en het feit dat de tennislessen daardoor geen doorgang kunnen vinden. Allereerst, de wijze waarop wij als vereniging naar alternatieven zoeken als gevolg van deze unieke situatie is niet altijd makkelijk. Wat voor de een een redelijke oplossing lijkt te zijn, voelt niet goed voor een ander. Zo zijn er bij voorbeeld kinderen die nu maar liefst 4 x per week naar het alternatief voor de tennislessen komen (de bootcamps), en er zijn kinderen die hier helemaal geen gebruik van makenWe blijven in oplossingen denken: zo zijn we contact aan het leggen met andere verenigingen in de buurt die over smashcourt banen beschikken om te vragen of wij bij hen op gezette tijden banen zouden kunnen hurenElijkt op dit moment namelijk weinig uitzicht te zijn dat wij binnen nu en enkele weken weer op Shot op onze gravelbanen kunnen tennissen.
 
De belangrijkste reden om het alternatief van de bootcamp voor de jeugd nu aan te bieden is om de kinderen te laten sporten en ze te blijven enthousiasmeren. Daarnaast biedt dit de trainers de mogelijkheid om hun inkomen te kunnen behouden. De meeste trainers krijgen geen vergoeding/tegemoetkoming van de overheid. 
 
Als bestuur hebben we besloten om de balans aan het einde van het winterseizoen op te maken. Dan weten we waar we over praten en kunnen we kijken in hoeverre en door wie en voor wie er compensatie zou kunnen zijn. Het bestuur zal zo veel mogelijk rekening houden met alle betrokkenen. Zoals eerder gezegd, we dragen allemaal de lusten en de lasten van een situatie waar niemand iets aan kan doen. Wij blijven in aanloop naar het zomerseizoen in gesprek met trainers/blaashalcommissie/groundsman/andere clubs om waar mogelijk voor onze leden oplossingen te zoeken. 
 
 
Dan tot slot nog even over de zomertrainingen
Wat de toekomst brengt weten we allemaal niet maar iedereen moet zich ervan bewust zijn dat er een risico is dat deze lessen niet volledig gegeven kunnen worden of slechts in kleinere groepen mogen plaatsvinden. Wanneer je je opgeeft voor de les, zul je je eigen afweging moeten maken of je dit risico wilt nemen of niet. Ik wil dit ook graag gezegd hebben. We zullen ook in 2021 moeten leven met corona en onze eigen afwegingen moeten maken wat redelijk is en wat niet. Wij hebben dit geformuleerd in de algemene voorwaarden voor de trainingen om hierover zo veel mogelijk duidelijkheid te verschaffen. Lees deze voorwaarden dus svp goed door. 
 
Ik wens iedereen heel veel sterkte voor de komende periode en zie er zeer naar uit om elkaar zo snel mogelijk weer op Shot te kunnen zien.
 
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan zou ik jullie willen vragen met mij contact op te nemen.
 
Hartelijke groet,
 
Simone Sars
 

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 691 3178

Zeister Tennisclub Shot

Verlengde Slotlaan 117
3707 CE Zeist