Van de voorzitter

13 december 2018Beste Shotters,

Het einde van 2018 nadert en graag wil ik met jullie terugkijken op wat er allemaal gebeurd is en op wat nog gaat komen in 2019.

2018

Wat een geweldig jaar hebben we gehad en wat was iedereen positief en enthousiast! Complimenten! Het is ons, met dank aan de grote inzet van de trainers, gelukt om 160 nieuwe leden aan te trekken. De promotie op scholen, het flyeren en de publiciteit hebben hun vruchten afgeworpen. We hebben dit jaar het clubhuis opgeknapt, het groen aangepakt, 2 banen gerenoveerd, en led-verlichting op alle banen geïnstalleerd. En last but not least: we hebben, door een succesvolle crowdfunding actie, een blaashal over baan 3 en 4 weten te realiseren. Dit borgt de continuïteit van de lessen voor jeugd en senioren. De competitie is nog steeds onverminderd populair. Uit onderzoek is gebleken dat leden die meedoen aan de competitie, toernooien en/of recreatieve activiteiten tevredener lid zijn en langer lid blijven dus dat doen we met z'n allen goed! 


We hebben 75 vrijwilligers op ons park en dat is aanzienlijk meer dan vorig jaar maar hier moet echt nog wat bij komen. De jeugd heeft de toekomst en om onze jeugd vast te houden moeten ze 'op tennis' zitten en niet 'op tennisles'. Hier geldt hetzelfde als voor de senior: hoe beter de deelname aan activiteiten buiten de tennisles hoe langer we hun kunnen vasthouden en hoe enthousiaster ze zijn. Maar onze jeugdcommissie is zwaar onderbezet. We hebben een groep van 6 enthousiaste ouders nodig om Thérèse te ondersteunen in haar activiteiten. Als iedereen nu een klein stukje (bijvoorbeeld 1 activiteit) neemt, dan maken vele handen licht werk. Ook de TC is onderbezet en we zijn op zoek naar leden die ervaring en affiniteit hebben met tennistechnisch beleid zoals toptennis, jeugd, competitie, toernooien, trainers. Wie meldt zich aan bij [email protected]?


Padel
is een nieuwe racket sport die op dit moment bezig is met een snelle opmars in Nederland. Shot is gestart met een vooronderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van padel. Onderdeel van dit vooronderzoek is dat we leden de gelegenheid willen geven om kennis te maken met deze sport. Voor de jeugd is een padelmiddag georganiseerd op zondag 23 december tussen 15.00 en 18.00 uur in Hoenderdaal. inschrijven kan via de [email protected].

Voor de senioren is dit op zaterdag 22 december 2018 en zondag 13 januari tussen 12 en 16 uur in Houten (LTV de Doordraaiers). Inschrijven kan via [email protected]. De kosten bedragen 5 euro per persoon.

2019

Wij zijn nu al weer heel actief bezig met het maken van beleid voor 2019. Op de ALV van woensdag 20 februari zal ik jullie hierin meenemen maar bij deze alvast een voorproefje. We willen nog meer banen renoveren zodat we in april een grote stap hebben kunnen maken in het op afschot leggen hiervan. Voor goedkeuring zal zo spoedig mogelijk na de kerstvakantie een bijzondere ledenvergadering (BLV) nodig zijn. De commissie duurzaam is bezig met de voorbereidingen en subsidie-aanvraag voor zonnepanelen op het dak. Er komt een Groen 2.0 plan en een gezellig clubhuis 2.0 plan. Behalve de jeugd willen we ook het senior plus lid (65+) meer platform geven. Daarnaast blijft ledenbehoud en -werving, het aantal vrijwilligers en het aantal activiteiten net als vorig jaar onverminderd belangrijk.
Als afsluiting wil ik graag nog vermelden dat ons Open Shot Toernooi (8 t/m 14 juli) zijn 75-jarig bestaan viert. De nieuwe toernooicommissie is al aan de slag en het thema zal tijdens de opening van het seizoen onthult worden.


Rest mij nog jullie, namens het hele bestuur, fijne feestdagen en een goed, gezond en sportief 2019 te wensen. We gaan er weer een mooi jaar van maken.

Simone Sars
Voorzitter

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 691 3178

Zeister Tennisclub Shot

Verlengde Slotlaan 117
3707 CE Zeist