Uitnodiging bijzondere ledenvergadering

02 januari 2019


Het bestuur nodigt alle Shotleden graag uit om de bijzondere ledenvergadering (BLV) van Z.T.C. Shot op 15 januari 2019 bij te wonen. De vergadering begint om 20.00 uur in het clubhuis. Leden die zich willen afmelden, sturen een bericht naar [email protected]  
 
Tijdens deze bijzondere ledenvergadering wil het bestuur aan de leden goedkeuring vragen voor een aantal uitgaven zodat voordat het seizoen begint in april al een aantal van deze projecten kunnen zijn gerealiseerd. Deze uitgaven zijn niet in de begroting van 2018 opgenomen en de begroting van 2019 komt pas ter sprake op de ALV op 20 februari 2019. 
  
De projecten betreffen:  
 1. Baanvak 1/2 renoveren (uitbreiden om te voldoen aan de KNLTB-eisen ten aanzien van de afmetingen; onder afschot leggen; vervangen van hekwerk; vervangen damwanden) 
 2. Baanvak 9/10 voorzien van gravel onder afschot (aanvraag loopt via de Stichting) 
 3. Baanvak 3/4 vervangen van een deel van de damwanden en plaatsen nieuw hekwerk 
 4. Aanschaf van zonnepanelen 
 
Agenda bijzondere ledenvergadering 
 1. Welkom en opening 
 2. FinanciĆ«le update 2018 
 3. Status update projecten 2018 
 4. Vooruitblik op begroting 2019 
 5. Projecten 2019 
 6. Financiering projecten 2019 
 7. Vraag aan de leden voor goedkeuring om verplichtingen aan te gaan voor de projecten 2019 en hiervoor financiering aan te trekken indien nodig 
 8. Rondvraag 
  
Als je vooraf vragen hebt over de projecten, mail dan je vraag naar [email protected]. Vanaf 8 januari zijn de financiĆ«le overzichten beschikbaar en op te vragen bij de secretaris. 
  
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 691 3178

Zeister Tennisclub Shot

Verlengde Slotlaan 117
3707 CE Zeist