Uitnodiging algemene ledenvergadering 8 februari

24 januari 2022


Het bestuur nodigt de leden van Shot van harte uit om de algemene ledenvergadering van Z.T.C. Shot op 8 februari 2022 bij te wonen. Het bestuur geeft de voorkeur om de ALV in het clubhuis te houden, tenzij het vanwege de coronamaatregelen niet kan. In dat geval wordt de ALV online gehouden. De vergadering begint om 20.00 uur. Aan- of afmelden kan via deze link.

Leden die vragen hebben, agendapunten willen inbrengen of zich willen afmelden, sturen een bericht naar [email protected]

Het financieel jaarverslag is vanaf 31 januari 2022 beschikbaar en eveneens op te vragen via [email protected].   

De notulen en het jaarverslag zijn in te zien op het besloten gedeelte van de website (inloggen met KNLTB-nummer + wachtwoord).

Agenda

 1. Welkom en opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen goedkeuren: ALV 15 februari 2021, ALV 8 november 2021 en BLV 30 december 2021
 5. Jaarverslag en terugblik 2021
  OGSM 2021 + resultaten enquêtes
 6. Financieel jaarverslag 2021
 7. A Verslag financiële commissie  
  B Verlenen decharge aan de penningmeester
 8. Bestuur: Verlenen van decharge aan het bestuur voor het in 2021 gevoerde beleid
 9. Voorstel wijziging aftreden bestuur: Er zijn geen wijzigingen
 10. Benoeming financiële commissie
 11. Afscheid aftredende commissieleden
 12. Aantredende nieuwe commissieleden
 13. Het bestuur vraag goedkeuring aan de leden om:
  - Van Shot een rookvrije vereniging te maken 
  - Een naamswijziging van Z.T.C Shot in Z.T.P.C. Shot in de Statuten te laten opnemen—> Zeister Tennis en Padel Club 
 14. Vooruitblik tennis en padel 2022, met onder andere een aantal belangrijke onderwerpen zoals: 
  1. OGSM 2022
  2. Proces om te komen tot besluitvorming hoe het Shotpark van de toekomst vorm te geven
  3. Technische commissie:  1) Jeugdbeleidsplan in hoofdlijnen inclusief kortingspakket en verruiming speeltijden oudere jeugd  2) Verlaging kosten competitiebijdrage senioren 
  4. Horeca en samenwerking met Lex 
  5. Park en Accommodatie: Aanschaf van 2 minibanen incl. muur (deels ten laste van club van 100) op huidige plek  
 15. Vaststellen van: 
  A  Contributie en administratiekosten (entreegelden) 2022 
  Voorstel leden ouder dan 80+ alleen Knltb bijdrage te laten betalen  

  B  Afkoop bardienst en boetes bij niet op komen dagen 
  Voorstel wijziging aantal diensten van 3 naar 2 
  Voorstel nieuwe opzet diensten vrijwilligers en wijze van inning.   
  Voorstel afkoop per dienst 25 euro vanwege hogere loonkosten  

  C  Begroting 2022 
  Met o.a. jeugdsubsidie, extra raam clubhuis, aanschaf keukenapparatuur, nieuwe rol Lex

 16. Rondvraag en sluiting 

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 691 3178

Zeister Tennisclub Shot

Verlengde Slotlaan 117
3707 CE Zeist

KVK-nummer

40476052