ALV Shot: naar een bloeiende vereniging

04 maart 2018


De Algemene Ledenvergadering van 19 februari 2018 gaf een goed beeld van waar we staan met de club en waar we naartoe willen. Er was lof voor de inzet van het nieuwe bestuur. Voorzitter Simone Sars is op haar beurt blij met de inbreng van de leden: ‘Kritische leden zijn nodig om ons scherper te maken en te helpen de juiste beslissingen te nemen.’

Waar komen we vandaan?
Het financieel jaarverslag van 2017 eindigt in de min. De grootste kostenposten zijn eenmalig of onder controle. In 2018 zijn er noodzakelijke kosten voor met name park- en baanrenovatie en het clubhuis. Het ledenaantal is met 810 leden historisch laag. Daardoor is de begroting voor 2018 negatief, wat opgevangen wordt door ons eigen vermogen.

Waar gaan we naartoe?
Het nieuwe bestuur heeft namelijk een doordachte koers uitgezet naar een gezonde en bloeiende vereniging. Bestuur, trainers en andere betrokkenen zetten daar de schouders onder. De jeugd wordt geactiveerd, we werven actief leden, park en clubhuis krijgen een opknapbeurt en we werken aan langer bespeelbare banen en wintertennis.

Waar staan we: jeugd en ledenwerving
Met de jeugd formeren we een jeugdbestuur. Het Jeugdbeleidsplan is op te vragen bij de secretaris.

Het doel is om dit jaar 900 tot 950 leden te halen. De acties voor ledenwerving zijn net begonnen. Ze hebben al vijf nieuwe jeugdleden opgeleverd en maar liefst 70 mensen hebben zich aangemeld voor proeflessen.

Waar staan we: clubhuis en park
Voor het clubhuis lopen twee trajecten: het clubhuis aantrekkelijker maken en noodzakelijk onderhoud. Traject 1 houden we zo goedkoop mogelijk door veel zelf te doen. Traject 2 valt onder de verantwoordelijkheid van de stichting die eigenaar is van het clubhuis.

Het parkbeleidsplan is klaar. We willen een bosrijk park blijven, maar soms ontkomen we niet aan kap, omdat bomen dood zijn of de banen of verlichtingspalen schaden. We houden de balans door te herplanten. Het park wordt netter en aantrekkelijker door het groen te fatsoeneren en het park iets anders in te richten. Voor de veiligheid komt er verlichting op de parkeerplaats en wordt het terrein minder toegankelijk gemaakt voor ongenode bezoekers.

Waar staan we: banen en wintertennis
Onze kracht is gravel en we willen ook graag een gravelpark blijven. Door de banen te renoveren en mogelijk onder afschot te leggen zijn ze na regen eerder bespeelbaar. Renovatie en beslissingen hierover gebeuren in overleg met onze groundsman Sas en andere professionals. In de begroting voor 2018 is hier een post voor gereserveerd.

Op 18 maart is er een informatiebijeenkomst over het realiseren van een blaashal. Wil je meer weten over financiën, exploitatie- en verdienmodel en/of ben je geïnteresseerd in meefinancieren, dan ben je van harte welkom. Locatie en tijd worden nog bekendgemaakt.

Enkele praktische zaken
Contributie en entreegelden
zijn ongewijzigd. Wel moet iedereen drie bardiensten draaien in plaats van twee. De afkoopsom blijft 20 euro per dienst. Kom je niet opdagen, dan kost dat 100 euro per dienst.

Henriëtte van Aalderen is onze nieuwe trainer. Ze is zo’n 15 jaar tennistrainer en ze gaat met veel enthousiasme bij SHOT aan de slag.

Maartje Huwae en Rob Buitendijk treden af als bestuurslid. Aantredend is Thérèse de Vaan als voorzitter voor de activiteitencommissie Jeugd. Voor de Technische Commissie hebben we een vacature.

Er komt een nieuwe website met een besloten deel. De website is gekoppeld aan de KNLTB-app. Via de app kun je ook een tennismaatje zoeken of het afhangbord bekijken.

Er staat weer het nodige op het programma voor jeugd- en seniorleden, zoals het Wijkentoernooi en het Leerlingentoernooi.

De ledenenquête onder leerlingen van Mirjam, Freek en Danny is positief beantwoord. De betrokkenheid van de trainers wordt gewaardeerd. VAT en Zondagmiddagtennis scoren hoog. Verbeterpunten zijn beeldopnamen tijdens de training, de communicatie over het afhangen van banen en aandacht voor nieuwe leden.

Huurder Profit groeit uit zijn jasje en breidt tijdelijk uit met een aanbouw in de stijl van het bestaande gebouw. We zoeken met Profit naar een permanente oplossing.

Doe mee!
We zoeken vrijwilligers voor klein groenonderhoud en de activiteiten- en barcommissie. Je kunt bijvoorbeeld ook eenmalig een activiteit organiseren. De barcommissie heeft geen vervanging gevonden voor Maartje en Simone. Om extra kosten te voorkomen, doen we een beroep op je. Als tien mensen zich aanmelden, is het nog maar weinig werk!

We hebben jouw inzet nodig. Kun je een uurtje sparen om je club te helpen? Meld je aan!

Save the date
Zet ze alvast in je agenda:

10 maart: open dag
17 maart: ruimen struiken en bomen
18 maart: parkklusdag voor opening seizoen
18 maart: bijeenkomst blaashal
24 maart: herplanten struiken en bomen
31 maart: seizoensopening tussen 15.00 en 17.00 uur

Meer weten
Wil je precies weten wat er besproken is tijdens de ALV? De officiële notulen van 19 februari zijn beschikbaar op het besloten deel van de website.
 
Tekst: Mandy Tjong Tjin Tai-Klaver

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 691 3178

Zeister Tennisclub Shot

Verlengde Slotlaan 117
3707 CE Zeist