Algemene Ledenvergadering 20 februari 2019

05 februari 2019


Beste SHOT-leden, 

Het bestuur nodigt u graag uit om de algemene ledenvergadering van Z.T.C. Shot op woensdag 20 februari 2019 bij te wonen. De vergadering begint om 20.00 uur in het clubhuis. 
Leden die vragen hebben, agendapunten willen inbrengen of zich willen afmelden, sturen een bericht naar [email protected]  

Het financieel jaarverslag is eveneens op te vragen via [email protected]  

De notulen en jaarverslag zijn in te zien op het besloten gedeelte van de website (inloggen met KNLTB-nummer + wachtwoord): https://www.shotzeist.nl/algemene_ledenvergaderingen . Daar vindt u (binnenkort) ook het jaarverslag. 

Agenda
 1. Welkom en opening 
 2. Vaststellen agenda 
 3. Mededelingen en ingekomen stukken 
 4. Notulen goedkeuren: ALV 19 februari 2018, BLV 15 mei 2018, BLV 4 juli 2018, BLV 15 januari 2019 
 5. Jaarverslag 2018 
 6. Financieel jaarverslag 2018 
 7. A Verslag financiĆ«le commissie  
  B Verlenen decharge aan de penningmeester 
 8. Bestuur  
  Verlenen van decharge aan het bestuur voor het in 2018 gevoerde beleid 
 9. Voorstel wijziging aftreden bestuur: geen wijzigingen 
  Voorstel wijziging toetreden bestuur: geen wijzigingen 
 10. Benoeming financiĆ«le commissie 
 11. Afscheid aftredende commissieleden 
 12. Aantredende nieuwe commissieleden 
 13. Vrijwilliger van het jaar 
 14. Vooruitblik op het seizoen 2019  
 15. Vaststellen van: 
  A  Contributie en entreegelden 2019 
  B  Afkoop bardienst en boetes bij niet op komen dagen 
  C  Begroting 2019 
 16. Rondvraag en sluiting 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

030 691 31 78

Zeister Tennisclub Shot

Verlengde Slotlaan 117
3707 CE Zeist