Agenda Bijzondere Ledenvergadering ZTC Shot

28 oktober 2019


Beste SHOT-leden, 

Het bestuur nodigt u graag uit om de bijzondere ledenvergadering van Z.T.C. Shot op dinsdag 12 november 2019 bij te wonen. De vergadering begint om 20.00 uur in het clubhuis. 

Leden die vragen hebben of zich willen afmelden, sturen een bericht naar [email protected] De businesscase padel is vanaf 4 november beschikbaar en op te vragen via [email protected]  

 1. Welkom en opening 
 2. Bestuurswijzigingen 
  • aftredend en niet herkiesbaar Edwin Spiker (Sponsorcommissie)(vacature) 
  • voorstel nieuwe voorzitter technische commissie: Ronald Eleveld 
 3. Wat hebben we gedaan en wat gaan we doen 
 4. Vooruitblik op financiën 2019-2020 
 5. Toelichting padel businesscase 2020 en verder 
 6. Besluitvorming aanleg 3 padelbanen 
 7. Rondvraag en sluiting  

Volmacht 

Ieder ter vergadering aanwezig lid mag bij schriftelijke volmacht voor ten hoogste één ander lid stem uitbrengen. Wilt u hiervan gebruik maken? Print dan bijgaand document, vul de vragen in en plaats uw handtekening. 

Volmacht BLV 12 november 2019.pdf

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 691 3178

Zeister Tennisclub Shot

Verlengde Slotlaan 117
3707 CE Zeist