logo


Afmelding van het lidmaatschap dient vóór 1 december van het lopende speelseizoen te geschieden en uitsluitend schriftelijk aan de ledenadministratie:

Ledenadministratie
Brigitte de Beer
Parklaan 15
3701 CE Zeist
Email: ledenadministratie@shotzeist.nl
via e-mail: ledenadministratie@shotzeist.nl

Graag bij uitschrijving uw voor- en achternaam en bondsnummer vermelden. U ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging van uw afmelding. Als dit niet het geval is, dan gaarne contact opnemen met de ledenadministratie.

Bij het opzeggen na 1 december blijft u de volledige contributie verschuldigd voor het komende jaar.